Xuất bản thông tin

Chi bộ Trường Tiểu học Yên Đức tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Chi bộ Trường Tiểu học Yên Đức tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Chiều ngày 8/9/2017 chi bộ trường Tiểu học Yên Đức tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Thị Thìn


          Được sự giúp đỡ của chi bộ Trường Tiểu học Yên Đức và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Nguyễn Thị Thìn đã đồng chí đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam chiều ngày 8/9/2017 vừa qua.

          Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới với sự tham gia của đồng chí Đỗ Văn Lệ- Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ.Trong buổi lễ, quyết định kết nạp đảng viên mới đã được đồng chí bí thư chi bộ trao cho đồng chí Nguyễn Thị Thìn và đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

Đ/c Đỗ Văn Lệ trao Quyết định cho Đ/c Nguyễn Thị Thìn

Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Thìn đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Đ/c Nguyễn Thị Thìn đọc lời tuyên thệ