Xuất bản thông tin

Chi bộ trường Tiểu học Yên Đức tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Chi bộ trường Tiểu học Yên Đức tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Sáng ngày 27/02/2016, trong không khí chào xuân mới trường đã tiến hành tổ chức lế kết nạp đảng viên mới cho hai quần chúng giáo viên ưu tú đang công tác tại trường. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định.


       Thực hiện Quyết định số 17-QĐ/TU và Quyết định số 18-QĐ/TU của Thị Ủy Đông Triều. Với mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển Đảng. Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Chi bộ trường Tiểu học Yên Đức, đồng chí Phạm Thị Ngoan và đồng chí Bùi Thị Hồng- đã không ngừng phấn để đứng trong hàng ngũ của Đảng.

            Sáng ngày 27/02/2016, hai đồng chí đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới. Tại buổi Lễ, đồng chí Đỗ Văn Lệ - Bí thư Chi bộ trường Tiểu học Yên Đức đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho hai đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt hai đồng chí trong thời gian thử thách 12 tháng.

 

 

Đ/c Phạm Thị Ngoan đọc lời tuyên thệ 

 

 

Đ/c Đỗ Văn Lệ trao Quyết định cho Đ/c Phạm Thị Ngoan

 

 

Đ/c Bùi Thị Hồng đọc lời tuyên thệ 

 

 

Đ/c Đỗ Văn Lệ trao Quyết định cho Đ/c Bùi Thị Hồng

 

           Tại buổi lễ, , đồng chí Đỗ Văn Lệ - Bí thư Chi bộ trường Tiểu học Yên Đức đã có bài phát biểu dặn dò toàn Chi bộ  nói chung và hai đồng chí đảng viên mới nói riêng về nhiệm vụ của người đảng viên trong tình hình mới. Theo đó, toàn chi bộ cần đoàn kết xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước, chống lại chủ nghĩa cá nhân và những âm mưu xấu của các thế lực thù địch.