Xuất bản thông tin

Tập huấn thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

Tập huấn thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

Thực hiện công văn số Số 999 PGD&ĐT-CMTH ngày 2/11/2016 của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về việc triển khai tập huấn đánh giá học sinh tiểu học và thực hiện Thông tư 22. Ngày 5/11/2016, trường Tiểu học Yên Đức tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho cán bộ, giáo viên tập huấn Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014.


          Ban Giám hiệu nhà trường cùng giáo viên toàn trường đã có mặt đầy đủ tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn tập huấn Thông tư 22 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thùy - Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của nhà trường. Các giáo viên đã thảo luận và trao đổi các vấn đề còn băn khoăn, chưa rõ trong Thông tư 22 .

 

 

         Sau buổi sinh hoạt chuyên môn cán bộ giáo viên nhà trường nhận thấy rõ sự sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định đánh giá học sinh tiểu học trong Thông tư số 22 so với Thông tư 30. Đây là buổi sinh hoạt chuyên môn qua trọng và có ý nghĩa nhằm giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên trong trường hiểu và nắm vững cách đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT - BGDĐT;