Xuất bản thông tin

Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh


Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018

 

Vùng Tuyển sinh: 05 thôn bao gồm: Yên Khánh, Đồn Sơn, Đức Sơn, Chí Linh, Dương Đê

Hồ sơ tuyển sinh: Giấy khai sinh (bản sao), Sổ hộ khẩu (photo + bản chính đối chiếu), Giấy chứng nhận hoàn thành mẫu giáo 5 tuổi, Giấy ưu tiên con gia đình chính sách, hộ nghèo (nếu có).

Hình Thức tuyển sinh: xét tuyển

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 15/7/2017

Địa điểm: tại trường Tiểu học Yên Đức.