Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học tổ chức tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS .

Trường Tiểu học tổ chức tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS .

Trường Tiểu học Yên Đức tổ chức tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS vào lễ chào cờ ngày 4/12/2017 và buổi phát thanh Măng non thứ 6 ngày 8/12/2017.


           Thực hiện hướng dẫn số 1206/PGD&ĐT ngày 30/11/2017 của phòng giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều, về việc tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. Trường Tiểu học Yên Đức tổ chức tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS vào lễ chào cờ ngày 4/12/2017 và buổi phát thanh Măng non thứ 6 ngày 8/12/2017. 

Quang cảnh buổi tuyên truyền

Phát tờ rơi, sách nhỏ cho các lớp tuyên truyền.