Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Yên Đức tiếp tục phát động chương trình 1000 đồng thắp sáng ước mơ thiếu nhi Đông Triều giai đoạn 2014 - 2017

Trường Tiểu học Yên Đức tiếp tục phát động chương trình 1000 đồng thắp sáng ước mơ thiếu nhi Đông Triều giai đoạn 2014 - 2017

Thực hiện kế hoạch số 08-KH/ĐTN-ĐT ngày 19/02/2014 của Ban chấp hành Đoàn huyện Đông Triều, năm học 2014 – 2015 Liên đội trường Tiểu học Yên Đức tiếp tục phát động chương trình 1000 đồng thắp sáng ước mơ thiếu nhi Đông Triều giai đoạn 2014 – 2017


     

            Mục đích của chương trình nhằm giáo dục, động viên, giúp đỡ đoàn viên thanh niên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên, nuôi dưỡng các tài năng trẻ góp phần xây dựng nguồn nhân lực của huyện. 

 

 

         Chương trình cũng  giáo dục cho Đoàn viên thanh niên, thanh thiếu nhi có ý thức trách nhiệm vì cộng đồng, ý thức tiết kiệm trong chi tiêu, phát huy nguồn nội lực trong tổ chức Đoàn - Hội - Đội nhằm chăm lo, bồi dưỡng phát huy tài năng trẻ.  Mỗi  học sinh tiết kiệm, trích ra một phần quà sáng của mình để tham gia chương trình. Các thầy cô giáo cũng tham gia rất nhiệt tình.

                                                                                                                                      Thu Thảo