Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Yên Đức tổ chức Lễ phát động “Hưởng ứng kế hoạch số KH/113 BGDĐT về thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015”.

Trường Tiểu học Yên Đức tổ chức Lễ phát động “Hưởng ứng kế hoạch số KH/113 BGDĐT về thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015”.

Sáng ngày 8/4/2015, trường Tiểu học Yên Đức đã tổ chức Lễ phát động "Hưởng ứng kế hoạch số KH/113 BGDĐT về thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015".


Dự lễ ký cam kết tại trường TH Yên Đức có toàn bộ CB-GV-CNV cùng 296 em học sinh trong toàn trường.Tại buổi Lễ phát động, toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường đã được nghe tuyên truyền về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm qua đường truyền trực tuyến.

 

 

 

 

    Sau Lễ phát động, nhà trường đã tổ chức cho các em học sinh ký cam kết thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm năm 2015.


                                                                                           Thu Thảo