Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Yên Đức tổ chức ngày hội vệ sinh trường học năm học 2017-2018

Trường Tiểu học Yên Đức tổ chức ngày hội vệ sinh trường học năm học 2017-2018

Chiều ngày 24/11/2017, trường Tiểủ học Yên Đức đã tổ chức Ngày hội vệ sinh trường học.


               Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như: văn nghệ, hái hoa dân chủ, vẽ - xé – dán tranh về môi trường, dọn dẹp nhà vệ sinh và rửa tay bằng xà phòng. Các hoạt động trên giúp nâng cao nhận thức của học sinh, giáo viên và cộng đồng về vai trò vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường.

Phần thi Vẽ tranh

Phần thi Rửa tay bằng xà phòng

          Mỗi phần thi đều được các em học sinh tham gia hăng hái với mục đích tổ chức ngày hội, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cho học sinh, đặc biệt là thực hiện rửa tay bằng xà phòng để phòng tránh dịch bệnh lây qua đường tiêu hóa và hô hấp, bảo vệ sức khỏe.