Asset Publisher

Bồi dưỡng chuyên môn hè năm học 2015-2016

Bồi dưỡng chuyên môn hè năm học 2015-2016

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều. Với mục đích nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên để tổ chức hướng dẫn học sinh học tập theo mô hình trường học mới, trong dịp hè này.

       

             Sáng nay, ngày 4 tháng 8 năm 2015 trường Tiểu học Yên Đức tổ chức tập huấn mô hình trường học mới VNEN. Nội dung tập huấn gồm: Phân tích video tiết dạy VNEN để làm rõ mô hình trường học mới; phương pháp giáo viên hướng dẫn học sinh trên lớp; điều chỉnh tài liệu để học sinh tự học, đánh giá học sinh; tập huấn cách quay video tiết dạy VNEN. Cách ra đề thi theo ba mức độ. Tập huấn Thông tư 30/BGD & ĐT năm 2014.

 

 

 

 

         Kết thúc đợt tập huấn, hầu hết giáo viên đều đã có những hiểu biết cơ bản về mô hình trường học mới và có những sản phẩm cá nhân về các nội dung này. Thông qua hoạt động trải nghiệm nghiệm, thực hành một cách nghiêm túc, từng học viên chẳng những giải tỏa được nhiều băn khoăn, mà còn tạo dựng được niềm tin về tính khả thi và hiệu quả của mô hình VNEN. Hứa hẹn, năm học mới 2015-2016 sẽ có nhiều thay đổi cả về nhận thức và hành động trong từng cán bộ,GV, trong mỗi nhà trường để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục học sinh.