Asset Publisher

Liên đội Trường Tiểu học Yên Đức tổ chức Hội thi “ Chúng em kể chuyện Bác Hồ”

Liên đội Trường Tiểu học Yên Đức tổ chức Hội thi “ Chúng em kể chuyện Bác Hồ”

Thực hiện Kế hoạch sô 19 – KH/ĐTN – ĐT ngày 25/3/2015 của Hội đồng Đội huyện Đông Triều về cuộc thi " Chúng em kể chuyện Bác Hồ", năm 2015.


       Thực hiện Kế hoạch sô 19 – KH/ĐTN – ĐT ngày 25/3/2015 của Hội đồng Đội huyện Đông Triều về cuộc thi " Chúng em kể chuyện Bác Hồ", năm 2015. Sáng ngày 11/5/2015, Liên đội trường Tiểu học Yên Đức đã tổ chức Hội thi " Chúng em kể chuyện Bác Hồ", năm 2015. Mỗi lớp tham gia một câu chuyện, với những nội dung phong phú đa dạng.

 

 

Phần thi của em Trịnh Ngọc Anh - lớp 3B

 

 

Phần Thi của em Bùi Vũ Quỳnh Chi - Lớp 3B

 

        Qua hoạt động này các em được hiểu hơn về tấn gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó ra sức thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ.

 

                                                                                    Thu Thảo