Asset Publisher

Ngày hội vệ sinh trường học năm học 2013-2014

Ngày hội vệ sinh trường học năm học 2013-2014

Sáng ngày 29/4/2014, trường Tiểủ học Yên Đức đã tổ chức Ngày hội vệ sinh trường học.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như: văn nghệ, biểu diễn thời trang, hái hoa dân chủ, vẽ - xé – dán tranh về môi trường, dọn dẹp nhà vệ sinh và rửa tay bằng xà phòng. Các hoạt động trên giúp nâng cao nhận thức của học sinh, giáo viên và cộng đồng về vai trò vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường.

 


Phần thi Hái hoa dân chủ

 


Phần thi Vẽ tranh

 

 

Phần thi Rửa tay bằng xà phòng

 

 

          Mỗi phần thi đều được các em học sinh tham gia hăng hái với mục đích tổ chức ngày hội, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cho học sinh, đặc biệt là thực hiện rửa tay bằng xà phòng để phòng tránh dịch bệnh lây qua đường tiêu hóa và hô hấp, bảo vệ sức khỏe.

                                                                                                                  CTV – Thu Thảo