Asset Publisher

Thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ Hang 73

Thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ Hang 73

Ngày 25/3/2015 Liên đội trường Tiểu học Yên Đức tổ chức thăm viếng khu nghĩa trang liệt sĩ.


         Yên Đức tổ chức cho 104 em đội viên khối 4, khối 5 đi thăm viếng khu nhà bia liệt sĩ, trước của hang 73. Các em được tìm hiểu về lịch sử núi canh, di tích hang 73 và lịch sử vẻ vang của xã Yên Đức.

 

 

          Đây là 1 trong những hoạt động giáo dục thường niên nhằm nâng cao hiểu biết cho các em học sinh về truyền thống vẻ vang, hào hùng của địa phương. Qua đó tích hợp giáo dục lịch sử địa phương trong học tập môn lịch sử một cách toàn diện.

                                                                                                                             Thu Thảo