Asset Publisher

Trường TH Yên Đức đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo Thông tư số 22 2016 TT-BGDĐT

Trường TH Yên Đức đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo Thông tư số 22 2016 TT-BGDĐT

Thực hiện Kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo Thông tư số 22 2016 TT-BGDĐT . Trường TH Yên Đức đã tổ chức tập huấn ra đề kiểm tra định kỳ theo Thông tư số 22 2016 TT-BGDĐT


         Sáng nay 25/02/2017, nhà trường đã tổ chức buổi tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì các môn tới CBQL và 100% các đồng chí giáo viên.

          Sau một buổi sáng học tập tích cực dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các đồng chí báo cáo viên, các đồng chí giáo viên đã bước đầu hiểu cách xây dựng đề kiểm tra và thực hành xây dựng đề kiểm tra định kì dựa trên chuẩn KTKN môn học; bốn mức độ nhận thức theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT; dựa vào khả năng nhận thức thực tế của các em học sinh.