Asset Publisher

Trường Tiểu học Yên Đức hưởng ứng ngày vì thế giới sạch hơn

Trường Tiểu học Yên Đức hưởng ứng ngày vì thế giới sạch hơn

Hôm nay ngày 24/09/2017 Trường Tiểu học Yên Đức ra quân dọn vệ sinh hưởng ứng ngày vì thế giới sạch hơn.

         Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn với chủ đề năm 2017 là "Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững" nhằm nhấn mạnh vai trò của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn tại Văn bản số 4313/BTNMT-TCMT ngày 21/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hôm nay trường Tiểu học Yên Đức ra quân tổ chức dọn vệ sinh và thu gom rác, khơi thông cống rãnh tại nhà trường, khu vực trước cổng trường để làm sạch môi trường. Trồng thêm, sửa sang cây xanh để tạo cảnh quan, bóng mát và các hoạt động khác mang ý nghĩa bảo vệ môi trường.

Tổ chức dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải.         

       Nhà trường cũng tập trung tuyên truyền, phổ biến cho phụ huynh học sinh và cộng đồng dân cư hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như quyền và nghĩa vụ trong công tác bảo vệ môi trường.

     Ngoài ra nhà trường còn phối hợp cùng Phụ huynh học sinh thống nhất kế hoạch, địa điểm để vận chuyển rác sau khi rác được thu gom, tổ chức thu dọn vệ sinh trong khu vực trường học, tiếp tục phát động phong trào Xanh - Sạch - Đẹp trong nhà trường. Tăng cường giáo dục kiến thức bảo vệ môi trường cho học sinh, bố trí học sinh tham gia các hoạt động ở địa phương.

Quét dọn cổng trường, tạo môi trường xanh- sạch- đẹp.