Asset Publisher

Trường Tiểu học Yên Đức tổ chức sinh hoạt ngoại khóa tuyên truyền “Ngày pháp luật” năm 2014

Trường Tiểu học Yên Đức tổ chức sinh hoạt ngoại khóa tuyên truyền “Ngày pháp luật” năm 2014

Thực hiện công văn số 654/KH-PGD&ĐT ngày 9 tháng 10 năm 2014 của Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều về việc triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam";


         Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi chấp hành pháp luật của CBGVNV và học sinh.  Được sự nhất trí của Ban giám hiệu nhà trường, trong buổi Chào cờ sáng nay 07/11/2014, trường tiểu học Yên Đức tổ chức buổi Sinh hoạt tuyên truyền Ngày pháp luật với chủ đề "Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Một số hình ảnh  tuyên truyền " Ngày pháp luật" năm 2014

 

 

                                                                                                                  Thu Thảo