Bài giang: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Thích 0 bình luận
Tác giả: Nguyễn Hồng Lịch
Chủ đề: Giáo dục
Loại tài liệu: Bài giảng; Giáo án; Kế hoạch lên lớp
Ngày cập nhật: 22:52 28/05/2017
Lượt xem: 798
Dung lượng: 1.016,0kB
Nguồn: internet
Mô tả: tìm hai số khi biết hiệu vầ tỉ số của hai số đó

Bình luận - Đánh giá

Chưa có bình luận nào

Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận.